Galleri Upsala!    Hyr Ditt Eget Galleri.    Ställ ut Din konst.

 
 


GDPR (Personuppgiftspolicy) och Galleri Upsala:

Galleri Upsala, 21:an AB, org.nr. 556889-3977, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter Du lämnar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur använder vi Dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som Du tillhandahåller oss, när Du t.ex. gör en bokning, kontaktar oss eller genomför en betalning. 

Vi använder Dina personuppgifter för följande ändamål:
För att administrera och fullgöra avtal, hantera Dina bokningar och betalningar hos oss. Dina uppgifter sparas i 7 år för att uppfylla bokföringslagens krav. 

Intresseavvägning:
Vi lägger också upp Ditt (alt. Din utställnings namn) på vår hemsida, på vår Facebook-sida och ev. på Eventbrite, Uppsala.com, Destination Uppsala för att marknadsföra Din utställning.
Ditt namn (alt. Din utställnings namn) raderas på begäran. I sociala medier ligger uppgifter kvar.

Vilka har tillgång till Dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Galleri Upsala, 21:an AB. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vår bokföringsbyrå samt vår samverkanspartner Studieförbundet Vuxenskolan (org.nr. 802458-6029). För information om hur Studieförbundet Vuxenskolan hanterar personuppgifter hänvisar vi till deras hemsida.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om Dig. Om Dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan Du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl.
  
Galleri Upsala
Svartbäcksgatan 21 - 753 32 Uppsala

Tel: 0760-95 95 90

E-post: info@GalleriUpsala.se